Đăng ký Đăng nhập Hotline: 0966 432 504
GIỎ HÀNG

Sản phẩm đã chọn: 0

Miễn phí vận chuyển toàn quốc
 • Sơ mi trắng Uni + Chân váy bò

  Hàng mới

  Sơ mi trắng Uni + Chân váy bò

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo sơ mi hoa

  Hàng mới

  Áo sơ mi hoa

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo phông Denim + Quần Baggy

  Hàng mới

  Áo phông Denim + Quần Baggy

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo sơ mi hoa

  Hàng mới

  Áo sơ mi hoa

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo hoa + Chân váy ren

  Hàng mới

  Áo hoa + Chân váy ren

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo sơ mi
  255,000 VNĐ

  Áo sơ mi

  255,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo hoa
  260,000 VNĐ

  Áo hoa

  260,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi trắng đính đá
  290,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Sơ mi trắng đính đá

  290,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo sơ mi ren
  330,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Áo sơ mi ren

  330,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo phông cổ đính đá
  220,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Áo phông cổ đính đá

  220,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo sơ mi trắng
  270,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Áo sơ mi trắng

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo voan Zara
  270,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Áo voan Zara

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo jean pha voan

  Tình trạng: Hàng mới

  Áo jean pha voan

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi rosara
  250,000 VNĐ

  Tình trang: còn hạng

  Sơ mi rosara

  250,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trang: còn hạng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Set Quần trắng, áo phông cú
  470,000 VNĐ

  Jeans trắng: 310K

  Áo phông cú: 160K

  Set Quần trắng, áo phông cú

  470,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Jeans trắng: 310K

  Áo phông cú: 160K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo hoa thô đũi
  240,000 VNĐ

  Áo hóa thô đũi 240K

  Áo hoa thô đũi

  240,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Áo hóa thô đũi 240K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix sơ mi trắng trơn cổ Đức
  270,000 VNĐ

  Sơ mi trắng trơn cổ đức

  Mix sơ mi trắng trơn cổ Đức

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Sơ mi trắng trơn cổ đức

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix sơ mi họa tiết
  270,000 VNĐ

  Áo sơ mi: 270K

  Mix sơ mi họa tiết

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Áo sơ mi: 270K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi rosara
  260,000 VNĐ

  Tình trạng: còn hàng

  Sơ mi rosara

  260,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi rosara
  260,000 VNĐ

  Tình trạng: còn hàng

  Sơ mi rosara

  260,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi rosara
  260,000 VNĐ

  Tình trạng: còn hàng

  Sơ mi rosara

  260,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi rosara
  260,000 VNĐ

  Tình trạng: còn hàng

  Sơ mi rosara

  260,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi rosara
  260,000 VNĐ

  Tình trạng: còn hàng

  Sơ mi rosara

  260,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo sơ mi hoa

  Hàng mới

  Áo sơ mi hoa

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy trắng họa tiết

  Hàng mới

  Váy trắng họa tiết

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy xanh tím than

  Hàng mới

  Váy xanh tím than

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy ren hoa đen

  Hàng mới

  Váy ren hoa đen

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy hoa ren màu be

  Hàng mới

  Váy hoa ren màu be

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy trắng nơ họa tiết

  Hàng mới

  Váy trắng nơ họa tiết

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy hoa

  Tình trạng: Hàng mới

  Váy hoa

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy yếm bò

  Tình trạng: Hàng mới

  Váy yếm bò

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy ren trắng

  Tình trạng: Hàng mới

  Váy ren trắng

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy xòe đen

  Trình trạng: Hàng mới

  Váy xòe đen

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Trình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy kẻ ngang

  Váy kẻ ngang

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy ren
  380,000 VNĐ

  Váy ren

  380,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy Denim
  320,000 VNĐ

  Váy Denim

  320,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy hoa
  320,000 VNĐ

  Váy hoa

  320,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy kẻ Rosara
  390,000 VNĐ

  Váy kẻ Rosara

  390,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy đen chân cả trắng
  315,000 VNĐ

  Váy đen chân cả trắng

  315,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy thô đũi hoa
  320,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Váy thô đũi hoa

  320,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Chân váy bò
  270,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Chân váy bò

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Chân váy xòe chất umi pha ren
  270,000 VNĐ

  Tình trạng: Hàng mới

  Chân váy xòe chất umi pha ren

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy kẻ Rosara

  Tình trạng: Hàng mới

  Váy kẻ Rosara

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy kẻ xanh xinh

  Tình trang: còn hàng

  Váy kẻ xanh xinh

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trang: còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy kẻ đỏ xinh

  Tình trạng: Còn hàng

  Váy kẻ đỏ xinh

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy kẻ
  2,950,000 VNĐ

  Tình trang: Còn hàng

  Váy kẻ

  2,950,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trang: Còn hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Váy dáng siêu xinh
  390,000 VNĐ

  Tình trang: Hàng mới

  Váy dáng siêu xinh

  390,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trang: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi trắng Uni + Chân váy bò

  Hàng mới

  Sơ mi trắng Uni + Chân váy bò

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo phông Denim + Quần Baggy

  Hàng mới

  Áo phông Denim + Quần Baggy

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo sơ mi hoa

  Hàng mới

  Áo sơ mi hoa

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo hoa + Chân váy ren

  Hàng mới

  Áo hoa + Chân váy ren

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sơ mi Uni + Chân váy đỏ chấm bi

  Hàng mới

  Sơ mi Uni + Chân váy đỏ chấm bi

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo xanh Coban + Chân váy ren

  Hàng mới

  Áo xanh Coban + Chân váy ren

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo jean pha voan

  Tình trạng: Hàng mới

  Áo jean pha voan

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix vải thô pha ren

  Tình trạng: hàng mới

  Mix vải thô pha ren

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Set Today i love you

  tình trạng: hàng mới

  Set Today i love you

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  tình trạng: hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix váy đuôi các pha ren

  Tình trạng: Hàng mới

  Mix váy đuôi các pha ren

  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Tình trạng: Hàng mới

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Set Quần trắng, áo phông cú
  470,000 VNĐ

  Jeans trắng: 310K

  Áo phông cú: 160K

  Set Quần trắng, áo phông cú

  470,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Jeans trắng: 310K

  Áo phông cú: 160K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Áo hoa thô đũi
  240,000 VNĐ

  Áo hóa thô đũi 240K

  Áo hoa thô đũi

  240,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Áo hóa thô đũi 240K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix sơ mi trắng trơn cổ Đức
  270,000 VNĐ

  Sơ mi trắng trơn cổ đức

  Mix sơ mi trắng trơn cổ Đức

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Sơ mi trắng trơn cổ đức

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix sơ mi họa tiết
  270,000 VNĐ

  Áo sơ mi: 270K

  Mix sơ mi họa tiết

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Áo sơ mi: 270K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix áo váy
  150,000 VNĐ

  Áo váy: 150K

  Mix áo váy

  150,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Áo váy: 150K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Sét Sơ mi cổ đức
  310,000 VNĐ

  Sơ mi: 310K

  Sét Sơ mi cổ đức

  310,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Sơ mi: 310K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Mix sơ mi chân váy
  270,000 VNĐ

  Sơ mi: 270K

  Chân váy: Hết hàng

  Mix sơ mi chân váy

  270,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Sơ mi: 270K

  Chân váy: Hết hàng

  Mầu sắc

  Kích cỡ

 • Set sơ mi chân váy
  530,000 VNĐ

  Sơ mi: 270K

  Chân váy: 260K

  Set sơ mi chân váy

  530,000 VNĐ
  Còn hàng - Hàng mới

  CHỈ 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC

  Miễn phí vận chuyển 100%

  Về sản phẩm:

  Sơ mi: 270K

  Chân váy: 260K

  Mầu sắc

  Kích cỡ

Cập nhật khuyến mại:

Phương thức thanh toán

Mạng xã hội

Hỗ trợ trực tuyến

THỜI TRANG VIỆT NAM XUẤT KHẨU ROSARA

Tư vấn mua/đặt ship: 0916.639.468 (viber/zalo/imess..)

- 60 Mai Hắc Đế - HN (Hotline: 0916639468)
- 193B Bà Triệu - HN (Hotline: 01699.193.193)
- 85B1 Thành Công (Hotline 0965599745)
- 177 Thụy Khuê ( Gần dốc Tam Đa)

 ban buon hang xuat khauhang viet nam xuat khauthoi trang cong so nu | thoi trang xuat khauhang hieu xuat khauban buon thoi trang xuat khau